รถเมล์สาย 26ก รอนาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปกติรถสายนี้ช้าอยู่แล้วมาชั่วโมงละคัน นี่รอจะ 2 ชั่วโมงอยู่แล้ว ยังไม่มีทีท่าว่าจะมาเลย อยากให้ช่วยเพิ่มรถที่วิ่งสายนี้หน่อยค่ะ คือต้องทำใจทุกครั้งที่นั่งรอสายนี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ