รถเมล์สาย 26ก .. รบกวนอย่าลดจำนวนลงเพื่อเอาไปวิ่งแทนสาย 207 นะคะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีผู้โดยสารเป็นจำนวนมากเดือดร้อนค่ะ ไม่มีรถไปทำงาน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา ไปทำงานสายกันหลายคน ปกติรถน้อยและเสียบ่อยอยู่แล้ว ดิฉันเคยรอรถนานถึง 3 ชั่วโมง น่าเสียใจว่ารถเมล์บางสายเช่น สาย 156 กลับมีรถมากแต่แทบไม่มีคนขึ้น อย่าบอกว่าเป็นการเดินรถคนละเขตกันเลยค่ะ ฝากถึงผู้บริหารระดับสูงว่าตามวิสัยทัศน์ที่ ขสมก. กล่าวไว้ว่าคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน ถ้ามีวิสัยทัศน์เช่นนั้นไม่่น่าจะนำเรื่องนี้มาเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ย้ายรถจากคนละเขตเพื่อมาเพิ่มจำนวนรถที่ขาดได้ ขนาดย้ายคนขับรถเมล์ข้ามเขตการเดินรถยังทำได้เลยไม่ใช่หรือคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ