รถเมล์สาย 23 แดง สำโรง-เทเวศร์, เมกะ-เทเวศร์ ขาดช่วงในช่วงเวลา 6:00-6:30 น. เป็นประจำ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 23 แดง สำโรง-เทเวศร์, เมกะ-เทเวศร์ ขาดช่วงในช่วงเวลา 6:00-6:30 น. เป็นประจำ อยากให้ ขสมก. พิจารณาเพิ่มช่วงเวลาในการปล่อยรถในช่วงเวลาดังกล่าว

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)