รถเมล์สาย 21

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ก่อนอื่นผมขอบอกเลยว่าเมื่อก่อนก่อนที่จะมีรถสีฟ้าใหม่มา ผมใช้เวลารอรถที่แยกบ้านแขกนานมาก เป็นชั่วโมงได้ เพราะไม่ทราบจำนวนรถที่แน่นอน แต่ปัจจุบันในมุมมองของผมก็ถือว่าขสมก.พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดสรรรถให้เพียงพอต่อการให้บริการ ทราบจำนวนรถที่แน่นอน (แม้ว่าจะนานไปบ้างบางช่วง) ผมเข้าใจอาจจะด้วยเส้นทางที่ไกล โดยภาพรวมถือว่าดีขึ้นในด้านจำนวนรถ ส่วนในด้านบริการผมถือว่ากลาง ๆ ครับไม่ดีมาก แต่ไม่ได้แย่อะไรมากเช่นกัน ขอให้บริการดีในครั้งต่อ ๆ ไปครับ....

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ