รถเมล์สาย 206 ป้ายทะเบียน 11-8222 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย ตีรถออกเลนใน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 15.42 รถเมล์สาย 206 ป้ายทะเบียน 11-8222 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย ตีรถออกเลนในมาแต่่ไกลเลย รถไม่เสียไม่พังป้ายติดไว้ไปถึงสุธิสาร มีผู้โดยสายอยู่บนรถ แต่่ทำไมถึงตัดสินใจว่าป้ายนี้ไม่มีคนขึ้น โบกรถมาแต่่ไกลแล้ววดันตีออกไม่รับ รอเป็นชั่วโมง พอมาถึงดันไม่จอด จะบอกว่าไม่โบกไม่ได้นะคะ โบกเเล้ว ทำตาลอยขับผ่านเลยใน ถ้าจะไม่จอดรับจะมาขับทำไมคะ เห็นใจผู้โดยสารรอบ้างค่ะควรอบรมนะคะ อย่าตัดสินใจแทนผู้โดยสารว่าป้ายนี้ไม่มีคนขึ้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)