รถเมล์สาย 2 ระยะสั้น ศูนย์ฯสิริกิติ์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 2 ระยะสั้น ระบุว่า ปลายทาง ศูนย์ประชุมฯสิริกิติ์ คือ ไม่บริการจอดรับผู้โดยสารขึ้นทั้งป้ายหน้าศูนย์ฯ และฝั่งตรงข้ามด้วยใช่หรือไม่? (พบว่าไม่จอดรับ 2 ครั้งแล้ว ครั้งหลังคือ รถหมายเลข 2 Extra 11-8671 3-40364 ข้อมูลจาก VIA BUS) ถ้ารถวิ่งผ่านศูนย์ฯสิริกิติ์ แต่ไม่จอดรับ ควรระบุปลายทาง "แยกอโศก" จะได้ไม่ไปรอใช้บริการครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถในช่องทางจราจรด้วยความถูกต้อง จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้ง ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ช่วยลดภาระในการเดินทางให้กับประชาชน(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)