รถเมล์สาย 197

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 197 รอนานมาก นั่งรอที่ป้ายรถเมล์ตั้งแต่ เวลา 19.00 น จนถึง 20.00น รถเมล์ก็ยังไม่มา จากที่ผู้โดยสารรอเต็มป้าย จนไม่มีผู้โดยสารนั่งรอ เป็นแบบนี้ตลอดและไม่มีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของเวลา ที่ชัดเจน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ