รถเมล์สาย 189 ไม่จอดรับที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 189 ไม่จอดรับที่ป้าย ช่วงเวลา 8:29 - 8:31 ป้ายวัดรางบัว ขาเข้าเมือง รบกวนตรวจสอบด้วยครับ เพราะรถสายนี้น้อย และใช้เวลารอนานมาก รบกวนแจ้งสาเหตุ และกาีดำเนินการกับคนขับด้วยครับ รถเบอร์ตามรูปครับ track จาก gps https://uppic.cc/d/54gR

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ