รถเมล์สาย 187 รถไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ใช้รถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
จากที่ได้อ่านข้อความร้องเรียนเรื่องรถเมล์สายนี้ 187 ดิฉันว่า บริษัท ธรรมพล จำกัด มีจำนวนรถให้บริการน้อยไม่พอเพียงต่อปริมาณผู้ใช้รถ และระบบการบริหารจัดการ ไม่สมควรเข้ามารับดำเนินการทำธุรกิจรถโดยสารในพื้นที่คลอง 3 คลองหลวง อยากให้ขสมก ตรวจสอบและขอเสนอแนะให้ขสมก เข้ามาดำเนินการจะเป็นการดีมากๆ เหมือนสาย 543 ที่ให้บริการสายลำลูกกา แน่นอนผู้โดยสารจะมีชีวิตที่ปลอดภัยและมั่นใจระบบการจัดการของ ขสมก

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางมานั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ