รถเมล์สาย 185 ไม่ยอมจอดป้ายสุดท้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สีแดงสาย 185 พนักงานขับรถไม่ยอมจอดป้ายสุดท้าย รัตนโกสินทร์ 200ปี ผู้โดยสารสิบกว่าคนพยายยามขอให้คนขับจอดแต่พนักงานจงใจขับต่อไปจนถึงอู่ทำให้คนแก่และผู้โดยสาร 10 กว่าคนต้องเดินกลับและไม่มีคำขอโทษใดๆจากคนขับ วันที่ 29 เมษายน 2567 ทะเบียน 11-5011 เวลา 18.26 น. ขอให้ช่วยตรอบสอบและแจ้งกลับด้วย ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงลงโทษพนักงานตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไปต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)