รถเมล์สาย 185 น้อยมาก วิ่งไม่เต็มระยะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 185 รังสิต-คลองเตย มีวิ่งน้อยมากต้องรอเป็นเวลานาน และคันที่มาก็กลายเป็นว่า เป็นรถเสริมหมดระยะแค่ รังสิต-ศาลอาญา ทำให้ต้องเสียเวลารอคันใหม่อีกนาน (ไม่ต้องการต่อรถหลายต่อ) ยังไงขอรบกวนพิจารณาการวิ่งให้เต็มระยะ หรือเพิ่มจำนวนรถด้วย หากเพิ่มเป็นรถแอร์ด้วยจะดีมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ