รถเมล์สาย 18 ไม่แจ้งผดส ก่อนขึ้นรถว่าไม่ไปจุดหมายตามสายรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 18 สีแดง ท่าอิฐ- อนุ ไม่แจ้งผู้โดยสายก่อนขึ้นรถ ว่าไปไม่ถึงอนุ ไปแค่ โรงบาลวิชระ ทำให้ผดส เสียเวลาการเดินทาง และยังเสียค่ารถสองต่อ เพื่อไปตาอรถไปอนุอีกที ดิฉันได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ เป็นครั้งที่สองแล้ว รู้สึกเสียเวลา และเสียเงิน เสียอารมณ์ และไม่ใช่ดิฉันแค่คนเดียว ยังมีอีกหลายคนที่ประสบแบบดิฉัน อยากให้ช่วยแจ้ง ก่อนที่จะก้าวเท้าขึ้นรถด้วยนะคะ ไม่ใช่เห็นแก่เงิน มันเหมือหลอกลวงให้ขึ้นรถ แต่ไม่ถึงจุดหมายตามที่คาด ถ้าไม่ไปตามจุดหมาย ก็อย่ารับนะคะ ขอร้อง

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 18 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเเสดงกิริยา มารยาทที่ดีกับผู้โดยสาร ทุกครั้งครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก ขอความกรุณาเเจ้ง หมายเลขรถ เบอร์ข้างรถ สถานที่เกิดเหตุ วันเวลาที่เกิดเหตุ เข้ามาทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณผู้ใช้บริการ