รถเมล์สาย 179 ปฏิเสธการจอดรับผู้โดยสารที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 179 เลขรถที่ 11-9058(4-80330) ปฏิเสธการรับผู้โดยสารที่ป้ายรถเมล์ สน. สุทธิสาร ไปพระราม7 เมื่อเวลา 08.28 น. ของวันที่ 10 กย. 62 อยากให้ทางองค์กรมีบทลงโทษที่เข้มงวดมากกว่านี้ การที่พนังงานขับรถไม่รับผู้โดยสาร ก็เหมือนพนักงานเอารถหลวงมาวิ่งเล่น เปลืองน้ำมัน เปลืองภาษีประชาชน ขอขอบคุณ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ