รถเมล์สาย 168

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 168 ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายที่ดอนมีนบุรีตีรถออกขวา บางคับแอบหลังรถเมล์คันอื่นแล้วตีออกขวา ช่วงเวลา11.00-13.00 น. ถ้ามีป้ายแล้วไม่จอดรับ ก็ยกเลิกป้ายมันไปเลย ไม่ต้องมีแล้วก็ได้นะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.168 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ