รถเมล์สาย 166 หมายเลขข้างรถ 7-3045 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 21.25 น. รถเมล์สาย 166 หมายเลขข้างรถ 7-3045 มีผู้โดยสารได้ทำการโบกรกเมล์สายนี้ แต่รถเมล์ได้เร่งความเร็ว และไม่จอดรับผู้โดยสารดังกล่าว ทั้งที่ผู้โดยสารโบกก่อนรุเมล์จะถึงป้าย

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานสาย 166 ที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาพิจารณาลงโทษตามระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ