รถเมล์สาย 166 ศูนย์ราชการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยู่อนุสาวรีย์ เกาะพหลฯค่ะ รถเมล์สาย 166 เข้าเมืองทอง มาไปแล้ว 4 คัน แต่รถเมล์ 166 ศูนย์ราชการยังไม่มาซักคัน ....คิดว่าควรปรับสัดส่วนรถให้เท่ากันหรือเหมาะสมกับช่วงเวลาทำงานมากกว่านี้มั๊ยคะ เสนอเป็นข้อคิดเห็นนะคะ ในเมื่อเป็นสาย 166 เหมือนกันอยู่แล้ว อาจไม่จำเป็นต้องซื้อรถใหม่ แค่โยกเอา 166 เมืองทอง มาขับเข้าศูนย์ราชการฯ มากขึ้นในชั่วโมงเร่งด่วน 7-8 โมง และตอนเย็น ก็น่าจะโอเคแล้วค่ะ เข้าใจนะคะว่าจากปากเก็ด-เมืองทองก็อาจจะมีคนออกมาเยอะ แต่คนจะไปศูนย์ราชการก็เยอะไม่แพ้กันในชั่วโมงเร่งด่วนค่ะ รบกวนทบทวนสัดส่วนการให้บริการรถสาย 166 ทีนะคะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ