รถเมล์สาย 16 ไม่ยอมเข้าป้ายเพราะขี้เกียจรอรถเมล์คันหน้ารับส่งผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ (18 พ.ค. 2562) รถเมล์สาย 16 ไม่ยอมจอดป้ายตรงข้ามโรงเรียนเซนต์คาเบรียลเพราะขี้เกียจรอรถเมล์คันหน้า(สายอื่น) ที่กำลังจอดรับส่งผู้โดยสารค่ะ เรายืนรอตั้งนาน ผ่านไปเฉย แย่มากค่ะ รายละเอียดเลขรถตามแอพ ViaBus 12-5589(8-55088)[16]

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ