รถเมล์สาย 157 ขาดระยะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 157 ขาดระยะในช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นประจำค่ะ ทำให้ไปทำงานสายทุกวันเลย รบกวนแจ้งให้เพิ่มรถด้วยนะคะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 157 ขาดระยะนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ