รถเมล์สาย 15 ขาดระยะและไม่เข้าจอดตรงป้าย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 15 ขาดระยะประมาณ 1 ชั่วโมง กว่าจะมาถึงก็ราวๆ 12.30 น. บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ แถมยังขับผ่านป้ายแบบไม่สนว่ามีคนรอขึ้นรถทั้งที่ยืนโบกให้เห็นชัดๆตรงป้ายรถเมล์ เสียอารมณ์มาก ควรมีการปรับปรุงมากกว่าแค่คำขอโทษที่คัดลอกและวาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ