รถเมล์สาย 146

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอก็นาน โบกก็ไม่จอด ยกเลิกสายนี้ไปเลยมีแต่ปัญหาเดิมๆคนรอก็หงุดหงิดรอที 2 ชั่วโมง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)