รถเมล์สาย 146 ฝั่งไปปิ่นเกล้ามีอยู่จริงมั้ยตะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รอ นาน มาก ...

เรียนท่านผู้ร้อง ตามีท่่ท่านได้ร้องเรียนเรียนรถน้อยรอนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการใช้บริการของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ