รถเมล์สาย 145 จากลาดพร้าวไปปากน้ำรอนานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย145 จะไปปากน้ำจากลาดพร้าวช่วงเช้า รอนานมสก 50นาทรก็ยังไม่มา

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)