รถเมล์สาย 142 ไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 142 วิ่งรถเลนส์ในสุด ไม่วิ่งชิดเลนส์นอก เพื่อรับผู้โดยสาร ไม่เข้าป้าย คนขับรถไม่มองดูผู้สารในป้าย ถ้าขับรถบริการแบบนี้ ไม่ต้องทำงานบริการก็ได้ค่ะ (ป้ายสายลวด โรงพยาบาลสมุทรปราการ) เคยเจอมามากกว่า 5 ครั้ง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ