รถเมล์สาย 14 ทิ้งช่วงเวลาต่อคันนาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 14 ทิ้งช่วงเวลาต่อคันนานมากๆ รอนานเป็นชั่วโมงก็ยังไม่มาซักคัน บางครั้งก็ชั่วโมงครึ่งก็ยังไม่มา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)