รถเมล์สาย 138 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 17ต.ค.2557 เวลา 6:40 น. หน้า ศูนย์ฝึกกำลังสำรอง โรงเรียนรักษาดินแดง ถฺวิภาวดี ขับช่องขวาสุด ไม่จอดรับ ผู้โดยสาร เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้ง พบในช่วงเช้า หมายเลข 44172