รถเมล์สาย 138 มีไม่เพียงพอให้บริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผมไม่ได้อยากจะร้องเรียนอะไรหรอกครับ เพียงแต่อยากจะแนะนำการบริการ อยากให้ ขสมก. เพิ่มอัตราความถี่การปล่อยรถสาย 138 ในเวลาชั่วโมงเร่งด่วน เพราะมีรถไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ทั้งสายพระประแดง และราชประชา ซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ที่จะเชื่อการเดินทางระหว่าง ถนนสุขสวัสดิ์สู่ ถนนวิภาวดี ประชากรส่วนใหญ่ที่ใช้บริการ เป็นนักศึกษา ข้าราชการทหาร พนักงานออฟฟิต ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก อยากให้ทางรัฐบาลเพิ่มเงินสนับสนุนเพื่อมาจ้างพนังงาน และเพิ่มจำนวนรถ ให้มีเพียงพอ แค่ 8 โมง รถก็หมดอู่แล้วครับ ต้องรอรถที่ปล่อยมาจากหมอชิต 2 เพื่อที่จะมาเติมใหม่ ซึ่งมันใช้เวลานานกว่าจะมาถึง และทำให้ประชาชนต้องแย้งกันขึ้น ผมเห็นใจพนักงานนะครับ และขอชมพวกเขาที่ทำงานกันอย่าดีเยี่ยม พวกพนักงานและนายตรวจ ช่วยกันจัดสรรพื้นที่ เพื่อให้ขนส่งได้เพียงพอ แต่มันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ผมอยากจะฝากความเห็นนี้ ขอให้ไปถึงผู้บริหารระดับสูงของ ขสมก. ผู้ที่เกี่ยวข้อง อ่านตรงนี้ด้วยครับ พวกท่านคงไม่มานั่งรถเมล์ อาจจะไม่รู้ปัญหาจริงๆ ของพนักงานระดับปัฏบัติการ หรือปัญหาของประชาชน ซึ่งถ้าหาก แก้ปัญหาตรงนี้ได้ มีรถบริการที่มากพอ คนไม่แอร์อัดกันมาก ผมเชื่อนะครับว่า คนที่ใช้รถส่วนตัว จะต้องหันมาใช้ ขสมก. บ้างละครับ และมันจะส่งผมให้ การจราจร มีรถส่วนตัวน้องลง ทำให้ปริมาณรถบนท้องถนนน้อยลง รถก็จะไม่ติด ที่คนอยากซื้อรถกันมากขึ้นทุกวันนี้ ก็เพราะ ขสมก. ของเรานั้น ไม่พัฒนาเท่าที่ควรจะเป็นละครับ ผมฝากไว้เท่านี้ละครับ ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่อแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแก้ไขจัดสรรรถให้หมุ่นเวียนในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอนาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสะดวกในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุง

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่อแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแก้ไขจัดสรรรถให้หมุ่นเวียนในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอนาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสะดวกในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุง