รถเมล์สาย 138 จอดไม่ตรงป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันพุธที่ 7 สาย 138 เวลา 11.55 ป้ายครุใน ฝั่งอู่ราชประชาไม่จอดตรงป้ายรถเมล์ค่ะ มีเรากับคุณยายนั่งตรงที่รอ แล้วก็ผช.ยืนรอก่อนถึงป้าย พอเขาจอดรับผช.แล้วก็ขับไปเลย คุณยายกำลังลุกเดินไป เค้าก็ดูและขับผ่านไปเลยค่ะ ไม่ทราบว่าติดรถสองแถวก็เข้าใจ แต่ทำไมไม่จอดให้ตรงป้ายคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของ พนักงานสายดังกล่าว พร้อมทั้งอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)