รถเมล์สาย 137 ไม่ค่อยจอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 137 ไม่ค่อยจอดรับผู้โดยสาร (หลายคัน และบ่อยครั้ง ไม่ขอระบุหมายเลขรถ) ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่จอดรับ ทั้งๆ ที่เป็นป้ายรถเมล์ โดยเฉพาะป้ายเมเจอร์ฮอลิวูดรามคำแหง และบ่อยครั้งที่มักติดป้ายด้านหน้าว่ารถเสียเพื่อไม่รับผู้โดยสาร แจ้งว่าให้รอคันถัดไปซึ่งนานมากกว่าจะมา จึงอยากให้ทางองค์การฯช่วยปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของคนขับรถเมล์สาย 137 ด้วย เพราะเส้นทางระหว่างรามไปรัชดามีสาย 137 เพียงสายเดียว ทำให้ผู้โดยสารได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก