รถเมล์สาย 137 เคร่งระเบียบไม่จริง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
21 กย.61 15.30 น โดยประมาณ ผมยืนรอรถเมล์อยู่ทีป้ายจอดรถบริเวณแยก พระรามเก้า ขาเข้าเดอะมอลรามคำแหง ประมาณบ่าย สามโมง มีรถเมล์สาย 137 รถกำลังจะเข้าป้าย ปรากฏว่รถติด ผขร.เปิดประตูให้ผู้โดยสารลง ก่อนถึงป้าย ผมเห็นดังนั้น ก็ไม่ต้องการให้รถเสียเวลา เพราะมีผู้โดยสารเพียงคนเดียวคือผม ก็เดินไปหมายจะขึ้นรถ แต พขร ไม่เปิดประตูให้ ผมเดาว่า เพราะผมไม่ขึ้นในป้าย คำถาม แล้ว คุณเปิดให้คนลงก่อนเข้าป้ายได้อย่างไร ถ้าคุณยึดกับระเบียบนี้ ก็ต้องไม่ปล่อยให้คนลงนอกป้ายด้วย ผมจำเลขข้างรถคราวว่า 410000ประมาณนี้ ไม่เคยคิด ว่าจะแสดงความเห็น จึงไม่ได้ถ่ายรูปไว้ ฝากตำหนิที่หย่อนยานระเบียบ จอดให้คนลง นอกป้าย ฝากชมเชยที่เคร่งระเบียบ ไม่จอดรับผมนอกป้าย ฝาก องค์กร จัดอบรม เซอร์วิสมาย แก่พนักงานทั้งระบบ

เรียน ผู้ใข้บริการ ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนแล้ว ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสาย 137 เรียกพนักงานมาอบรมกำชับย้ำเตือนให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง รับส่งผู้โดยสารให้ถึงที่หมายด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หากพบข้อร้องเรียนเช่นนี้อีก รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น สาย/ เบอร์รถ/ ทะเบียนรถ/ วันที่/ เวลา/ สถานที่/หรือภาพถ่าย/ที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้อย่างชัดเจนเพื่อที่จะได้เรียกตัวพนักงานที่กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับองค์การต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ