รถเมล์สาย 136 เสริมรัชโยธินที่มาติดต่อกันถึง 3 คัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปัญหาที่พบในวันนี้และขณะนี้คือ นั่งรอรถเป็นเวลาร่วมชั่วโมงค่ะ รถเมล์ 136 ผ่านไปแล้ว 3 คัน แต่เป็นรถเสริมทั้งนั้น ซึ่งทำให้สงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าทำไมระยะยาวที่ไปถึงปลายทางหมอชิต 2 ไม่มาสักที เวลาเป็นสิ่งมีค่านะคะ และองค์การควรให้ความสำคัญกับประชาชนในเรื่องนี้ด้วย ช่วยจัดสรรเวลาการออกรถให้สมดุลด้วยค่ะ อีกทั้งช่วยทำให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยนะคะ เพราะเห็นกระทู้การร้องเรียนในเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งก็ไม่เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าดีขึ้น ขณะนี้เป็นปี 2562 คิดว่าปัญหาเหล่านี้ควรมีการจัดการที่ดีขึ้นกว่านี้แล้วนะคะ คนที่คุณควรให้ความสำคัญและให้การบริการที่ดีคือประชาชนนะคะ ขอให้แก้ไขในเรื่องนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ