รถเมล์สาย 133 เบอร์ 20 ไม่ฉีกตั๋วโดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 133 เบอร์ 20 เลขทะเบียน 11-4687 เก็บค่าโดยสารจากผู้โดยสารทั้งคัน แต่ไม่ฉีกตั๋วโดยสารแม้แต่ใบเดียว กระเป๋ารถเป็นเด็กผู้ชาย อายุประมาณ 13-15 ปี ไม่ฉีกตั๋วโดยสาร พอผู้โดยสารทักท้วงหรือทวงถามก็จะมองหน้า แต่ไม่ยอมตอบอะไร แล้วเดินไปเลย พฤติกรรมนี้ เป็นมาหลายครั้งแล้ว (ส่วนตัวเจอ 3 ครั้ง ทักท้วงทุกครั้ง แต่ก็ไม่เคยได้ตั๋วซักครั้ง) อยากให้ช่วยดูแลสอดส่องด้วย เพราะพฤติกรรมนี้เท่ากับการโกง!!! ขอบคุณค่ะ