รถเมล์สาย 129 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 23.00 น ที่ป้ายรถเมล์หน้าซอยแบริ่ง รถเมล์สาย129 ได้ขับมาอย่างเร็ว ผมและผู้โดยสารอีกท่านนึงได้ออกมาโบกเรียกรถให้จอด แต่คนขับรถเมล์ท่านนี้ไม่สนใจและรีบเร่งเครื่องให้พ้นไฟเขียวไปอย่างเร็ว ผมอยากให้มีการตักเตือนพนักงานท่านนี้ และอบรมเกี่ยวกับจิตสำนึกการให้บริการเสียใหม่ เพราะในเวลาดึกๆเช่นนี้ ป้ายรถเมล์จะเปลี่ยนและอันตรายมาก คนของท่านไม่รับผู้โดยสารเข่นนี้ อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ รายละเอียดของรถโดยสายตามนี้ครับ Bus name :129-55107 Bus number : 12-5652 *** หมายเหตุ : ตัวเลขรถเมล์ผมตามจากเว็บ Cityglide.com

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกพนักงานอบรมโดยรวมเรื่องมารยาทจิตสำนึกการให้บริการตระหนักถึงการหยุดรับส่งตามเครื่องหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ