รถเมล์สาย 129 เวลา 12.00 มารวย วันนี้ ขับออกเลนนอกสุด ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 129 เวลา 12.00 วันนี้ ขับออกเลนนอกสุด ไม่จอดป้าย เป็นช่วงเวลาที่รถติด แต่เลนนอกพอว่าง คนขับขับรถออกไปเลนนอกก่อนมาถึงป้าย โรงแรมมารวย ไม่ชะลอดูผู้โดยสารด้วยว่าจะโบกรถไหม รีบขับไปไวมาก

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลอบรมพนักงานโดยรวม เรื่องการมีจิตสำนึกการให้บริการและหยุดรับ-ส่งผู้ใช้บริการตามเครื่องหมายหยุดรับ-ส่งที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้งเรื่อง หมายเลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป