รถเมล์สาย 129

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน ผู้เกี่ยวข้อง 1. เรื่องนี้เคยร้องเรียนมาแล้วครั้งหนึ่งประมาณเดือน 5/57 เรื่องจำนวนรถเมล์ 129 ที่ให้บริการน้อยมาก ๆ ขณะนี้ผ่านมาถึงเดือน 9/57 ประมาณ 4 เดือน ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขในการเพิ่มจำนวนรถให้มากขึ้น 2. นายท่าแต่ละป้ายรถเมล์ ไม่แน่ใจว่ามีเพื่ออะไร บางป้ายก็ทำหน้าที่ดี บอกว่ามีสายไหนมาแล้วบ้าง แต่บางป้ายก็ยืนเฉย ๆ แถมยังยืนขวางทางขึ้นลงรถเมล์อีก น่าจะอบรมหน่อยนะ โดยเฉพาะป้ายบางนา ทั้ง ๆ ที่ผู้โดยสารบนรถก็มากจนไม่มีที่ยืน ก็ยังจะให้ขึ้น คนขับรถก็บอกว่าขึ้นมาแล้ว จะบังกระจกด้านข้าง ก็ยังให้ขึ้นมา น่าจะเอา พนง. ที่อยู่ตรงท่าตรงนั้นมานั่งแทนที่ พขร. ว่าจะเป็นอย่างไรนะค่ะ 3. มีพกส. ประจำรถเมล์ฟรี บางรายไม่ได้ช่วย พขร. หรือทำอะไร บนรถ ถ้าหากไม่มีหน้าที่ทำอะไร ก็ไม่ต้องมีประจำรถก็ได้ หรือไม่ต้องจ้างก็ได้ เพราะไม่ทำหน้าที่แล้วยังนั่งที่นั่งของผู้โดยสารอีก แถมนั่งหลับอีกต่างหาก