รถเมล์สาย 123 และ ปอ84 สีเหลืองรอนานเกินชั่วโมง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ทุกคันควรมีเวลาปล่อยรถที่แน่นอนและมี GPS ทุกคัน ถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นก็ปิิิิดกิจการไปเถอะครับ