รถเมล์สาย 11

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 11 ขสมก.รถน้อยหรือว่าอย่างไรค่ะ แต่ละวันรอรถนานมาก อย่างต่ำครึ่งชั่วโมง รถสายอื่นเค้าวิ่งมากันตั้งหลายคัน แต่สาย 11 ไม่มาเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ