รถเมล์สาย 108 หมายเลข 4-40370 ไม่รับผู้โดยสารที่ท่าเรือเวลาประมาณ 19.45 ครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 108 หมายเลข 4-40370 ไม่รับผู้โดยสารที่ท่าเรือเวลาประมาณ 19.45 ครับ