รถเมล์สาย 107 ไม่ขึ้นทางด่วน ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 9/10/2560 เวลาประมาณ 6 นาฬิกา ที่ป้ายจอดร้านหน้าร้าน 7-11 ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว รถเมล์ครีมแดงสาย 107 ไม่ขึ้นทางด่วน ผมได้โบกให้รถเมล์รับ ในขณะที่ป้ายรถเมล์มีรถเมล์ครีมแดงสาย 129 จอดให้ผู้โดยสารขึ้น รถเมล์สาย 107 คันดังกล่าวได้ชะลอรถ เมื่อเห็นผมโบกมือให้รถรับ แต่ไม่จอดโดยหันรถออกทางขวาทันทีเพื่อแซงรถเมล์สาย 129 ที่จอดอยู่ ผมได้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ ขสมก. ที่อู่คลองเตยแล้วเมื่อเวลาประมาณ 6.45 น. โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นรถในการดูแลของอู่บางเขน จะดำเนินการให้ กรุณาช่วยตามเรื่องดังกล่าวให้ด้วย โดยเฉพาะการลงโทษพนักงานขับรถคนดังกล่าว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 107 แล้ว) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกับพนักงานขับรถคันดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ หากผลดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถสาย 107 ในวันและเวลาดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ