รถเมล์สาย 104 น้อยไปไหม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วยเย็นยืนรอเป็นชั่วโมงเลยครับสายอื่นผ่านไป 5-6 คันแล้วพอผ่านมาคันนึงก็เบียดเป็นปลากระป๋องเลยครับแก้ไขหน่อยครับเห็นคนร้องเรียนมานานยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 104 รถน้อยนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงตารางการเดินรถให้สอดคล้องในความต้องการใช้บริการของประชาชน จึงเรียนมาเพื่อทราบ