รถเมล์สาย 101 เลขที่ 6-50106 เลข 11-8687 กระเป๋าบริการดีครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เวลาประมาณ 8:45น. ตอนเช้าวันที่ 4/ก.ค./2559 ผมใช้บริการรถเมล์สาย 101 จากวัดบุญฯ ไปลงป้ายรฟฟ.บางหว้า ตลอดการนั่งโดยสาร กระเป๋ารถให้บริการดีมากครับ ยิ้มแย้มแจ่มใส ตะโกนบอกชื่อป้ายตลอดทาง ทั้งบอกขึ้นลงแก้ผู้โดยสาร ดีมากเลยครับ ขอชมเชยครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้พนักงานประจำรถคันดังกล่าวทราบพร้อมทั้งติดประกาศ บันทึกประวัติความดีความดีความชอบ เพื่อเป็นตัวอย่างการปฎิบัติหน้าที่ที่ดีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจต่อการปรฎิบัติหน้าที่ต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ