รถเมล์สาย 1 ไม่ยอมจอดรถที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ฟรีสาย 1 เลขข้างรถ 4-40504 เลขทะเบียน 12-0792 วันที่ 08/01/2558 เวลาประมาณ 8.10 นาฬิกา ป้ายแยกหมอมี ไม่ยอมจอดรถตรงป้าย โดยจอดก่อนถึงป้าย เปิดประตูรถวิ่งด้วยความเร็วแล้วให้ผู้โดยสารวิ่งตามกระโดดขึ้นรถ หวาดเสียวจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้โดยสารและผู้ร่วมใช้ถนนเป็นอย่างมาก