รถเมล์สาย ปอ39, 59มีแต่เสริมอนุเสาวรีย์ชัย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ตั้งแต่18.00-20.00 มีรถทั้ง2สายรวมกันประมาน5-6คันแต่เป็นรถเสริมทุกคันเลย ลำพังกว่าจะผ่านมาแต่ละคันก็นานพอสมควรแล้ว ยังจัะเป็นรถเสริมติดๆกันแบบนี้อีก จะเดินทางกลับบ้านได้อย่างไร

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วเราได้จัดส่งเรื่องร้องเรียนของท่านไปยังเขตการเดินที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการเดินทาง ท่านสามารถสอบถามเส้นทาง แนะนำบริการ ได้ที่สายด่วน Call center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ของทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.