รถเมล์สาย​25​ 48​ 508 ไม่พอในชั่วโมงเร่งด่วนตอนเย็น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเย็นหลังเลิกงานรถมาช้ามากๆ​ เป็นเพราะทางหน่วยงานบกพร่องปล่อยรถเสริมในระยะสั้นๆมากเกินไป ควรจะมาเสริมจากอโศกไปทางเข้าเมืองไม่ใช่​เสริมจาก​อู่ไปถึง​อ่อนนุช​ วัดธาตุทอง​ อโศก​

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ