รถเมล์สาย​ 84​ ครีมแดง​ หมายเลข​ 12-0209 ไม่จอดรับผู้โดยสาร​

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย​ 84​ ครีมแดง​ หมายเลข​ 12-0209 ไม่จอดรับผู้โดยสาร​ ผ้ายตรงข้าม​ บิกซีเอกตร้า​เวลา8.30 น.

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ