รถเมล์สายเดียวกันลงป้ายเดียวกันขับมาติดกัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีความสงสัยที่อยากได้รับการชี้แจงค่ะ ทำไมรถเมล์สายเดียวกัน ลงป้ายเดียวกัน ถึงได้ขับมาติดกันตามตูดกันหรือคะ นายท่าทีวิธีปล่อยรถเมล์อย่างไรถึงได้ออกมามีลักษณะแบบนี้ เพราะมันจะทำให้เว้นช่วงรอรถเมล์นานในแต่ล่ะป้าย รบกวนชี้แจงให้เข้าใจด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ