รถเมล์สายสาทร-กัลปพฤกษ์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ต้องการรถเมล์เส้นสาทร-กัลปพฤกษ์ ปัจจุบัน อาศัยอยู่ที่ โครงการ เจคอนโด สาทร-กัลปพฤกษ์ เดินทางลำบากมากไม่มีรถโดยสาร รถเมล์ / สองแถว / กระป๋อ แม้กระทั่ง วินมอเตอร์ไซต์ รบกวนช่วยเพิ่มรถโดยสารในเส้นทางนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ลองส่งเรื่องผ่านกระทรวงคมนาคม แจ้งความต้องการรถเมล์ เรียนมาเพื่อโปรดทราบ