รถเมล์สายรัชดา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมขอเสนอข้อคิดเห็นนะครับ อยากขึ้นรถเมล์จากพระราม 3 ไปอโศก แต่ว่าสาย 205 ไปสิ้นสุดแค่คลองเตย แล้วต้องต่อ 195 เสียเวลา 2 ชั่วโมง ขอให้เพิ่มรถเมล์สายใหม่ที่วิ่งแนวรัขดาภิเษกจากหน้าศาลรัชดาไปถึงเดอะมอล์ท่าพระ ผมว่าคนจะขึ้นไปทำงานเยอะมาก ขสมกก็จะมีรายได้มากขึ้น

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ใช้บริการที่อู้คลองเตยตรงที่สิ้นสุดสายรถประจำทางสาย 205 สามารถต่อรถที่ไปตรงเเยกอโศกได้มีสองสายรถประจำทางคือสาย 136 เเละสาย 185 ไปได้ทั้งสองสาย สอบถามรายละเอียดข้อมูล ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอบคุณที่ใช้ับริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ