รถเมล์สายปอ91 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สายปอ.91 เลขข้างรถ 6-56100 ไม่จอดรับผู้โดยสาร วิ่่งออกเลนขวาทั้งทั้งที่โบก ที่ป้ายรถเมล์ตรงข้ามโรงเรียนวิบูลย์ ท่าพระ เพชรเกษมขาออก เวลา 8.47 ชึ่งเจอเป็นครั้งที่สองแล้วสําหรับคันนี้

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ