รถเมล์สายที่ให้บริการตลอดคืน

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
มีรถเมล์สายไหนบ้างครับที่ให้บริการตลอดทั้งคืน จะนำไปพิจารณาเพื่อหาพื้นที่พักอาศัยแห่งใหม่ครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ตอบ รถเมล์ที่วิ่งกะสว่าง มีสาย 2,3,4,7,23,26,29,34,59,73ก,76,77,82,84,134,145สอบถามเส้นทาง โทรสายด่วน Call Center 1348 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 น.- 22.00 น. ขอขอบคุณที่ใช้บริการ