รถเมล์สาบ 195 ขาดช่วงมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 195 จากคลองเตย ไปถึงห้าง Big C พระประแดง ช่วงบ่ายหลังเลิกเรียน หน้าโรงเรียนพระหฤทัย คลองเตย ต้องรอรถนานมาก และส่วนใหญ่จะวิ่งไปทางบางปะกอก ขอความกรุณาจัดสรรเวลาเดินรถสายดังกล่าวในช่วงเลิกเรียนให้ถี่มากขึ้นด้วย ขอบพระคุณค่ะ